Prezydent Miasta ogłosił konkurs na stanowisko Naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach po złożeniu rezygnacji przez dotychczasową szefową tej komórki, Ewę Harasim.

Kandydaci, zainteresowani ofertą pracy, mogą swoje dokumenty składać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach do 21 stycznia.

Nowy kierownik musi mieć minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym oraz spełniać wymagania dodatkowe, do których należą m. in.: staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, znajomość wymogów i zasad techniki prawodawczej, znajomość podstawowych zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, aplikowania do programów pomocowych.

Do zadań naczelnika należeć będzie: opracowywanie programów ochrony środowiska miasta, prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem, ochrony wód, gleby i ziemi, prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowego postępowania ze ściekami komunalnymi, monitoring zamkniętego składowiska odpadów, prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów wymagających zezwolenia, nadzór nad bieżącym utrzymaniem koryta i nabrzeży rzeki Czarna Hańcza, prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia miasta w energię cieplną, elektryczną i gaz, nadzorowanie realizacji Programu rozwoju budownictwa komunalnego czy też sprawowanie nadzoru nad schroniskiem dla zwierząt.

Miasto wydzierżawi schronisko. Kto je poprowadzi?

2 KOMENTARZE

  1. Dawno powinna być ta rewolucja -do kogo ta ściema i nie tylko w Urżedzie miejskim.Uzasadnienie:co niektorzy w moim bloku na daszynskiego 27 w Suwałkach pobrali psa ,kota ze schroniska – i nie potrafią nimi sie zajmować;psy ujadają w nocy nawet do godziny trzeciej a policja dalej unika kontaktu .to jest system wielowłazy .I mnie guzik obchodzi że jakiś wydział stracił urzędasa..Ale władza Prezydent jest i on przejmuje odpowiedzialność .Koniec tych bajeczek !To nie średniowiecze

Leave a Reply