W tym roku rozpocznie się remont i przebudowa jednej z większych ulic w południowej części Suwałk. Ponad kilometrowy odcinek ul. Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda przy ul. Raczkowskiej zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale również odwodnienie, chodniki i ścieżki rowerowe. Miasto uzyska też dofinansowanie w wys. 1,2 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej roku 2022 na remont ulicy Raczkowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655.

Na ul. Powstańców Wielkopolskich pojawi się zieleń, a drzewa kolidujące z pracami zostaną przesadzone. Oprócz tego planowane jest nasadzenie 20 drzew takich jak sosna pospolita, klon pospolity lub jarząb. Wykonane będą zupełnie nowe trawniki. Ratusz czeka w tej chwili na oferty, które można składać do 2 czerwca. W ramach prac na skrzyżowaniu ulic Zastawie i Kawaleryjskiej powstanie rondo. Pozostałe skrzyżowania będą wyglądały jak obecnie. Po stronie wschodniej powstanie chodnik i ciąg pieszo – rowerowy oraz droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a po stronie zachodniej chodnik. Powstaną trzy zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi.

– Szacujemy, że roboty mogą pochłonąć około 10 mln zł. Połowa tej kwoty będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, z którego otrzymamy dofinansowanie. Planujemy, by prace zakończyły się w 2023 roku. Firma, która wygra przetarg, będzie miała dokładnie 490 dni na wykonanie inwestycji od momentu podpisania umowy – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Z kolei wykonanie remontu ul. Raczkowskiej zapewni większą przepustowość drogi, poprawi bezpieczeństwo i warunki przejazdu wszystkich uczestników ruchu oraz zapewni lepszą dostępność do zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie realizacji projektu. Dofinansowanie pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury. Kwota 1,2 mln zł to połowa potrzebnej do wykonania remontu kwoty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj