Reklama

Potrzebna rewitalizacja śródmieścia. Nad programem będą pracować urzędnicy i mieszkańcy

Data:

- Reklama -

Za nami pierwsze spotkanie związane z – być może – sporymi zmianami, jakie w perspektywie kilku lat zostaną wprowadzone w centrum miasta. Jesienią zostanie podjęta uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Suwałk, a także zostanie powołany Komitet Rewitalizacji, złożony z urzędników, członków organizacji pozarządowych, mieszkańców i przedsiębiorców.

Program rewitalizacji jest wymagany prawem, aby ułatwić samorządom sięganie po środki europejskie. Spotkanie, jakie odbyło się we wtorek, 5 lipca w suwalskim Urzędzie Miejskim to jeden z pierwszych kroków na drodze do stworzenia programu i zdiagnozowania potrzeb oraz problemów występujących w Suwałkach, a dokładnie – w śródmieściu, ponieważ to ten obszar – na podstawie badań – został oznaczony jako teren do zrewitalizowania (m.in. ul. Hamerszmita, Wesoła, Osiedle II, Korczaka, Suzina, Kamedulska (mapa dostępna tutaj). Wyniki pracy zrealizowanej przez Konsorcjum Projekty Miejskie przedstawił w Ratuszu Rajmund Ryś. Obszar ujęty w programie rewitalizacji, został wyznaczony na podstawie koncentracji kilku wskaźników, takich jak np. ubóstwo, problemy społeczne i pomoc społeczna, z jakiej korzystają mieszkańcy różnych części Suwałk, ale też bezrobocie i problemy mieszkaniowe.

O programie i Komitecie Rewitalizacji mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk:

W jaki sposób miasto spróbuje rozwiązać te kwestie? To już temat na szerszą dyskusję i prace prowadzone przez Komitet Rewitalizacji, do którego nabór zostanie ogłoszony po podjęciu uchwały przez Radę Miejską. To mieszkańcy zdecydują, jakie rozwiązania warto wprowadzić w życie i jakimi obszarami do poprawy należy zająć się w pierwszej kolejności. Czy np. zielenią, czy może stworzeniem – jak w innych miastach – centrów aktywności lub domów sąsiedzkich, albo realizacją działań w zakresie ekonomii społecznej.

Kolejna spotkanie – debata odbędzie się w Ratuszu 25 lipca o godz. 17.00. Zbieranie uwag przebiega w wersji elektronicznej – z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do 10 sierpnia 2022 r.), który można znaleźć na stronie: www.um.suwalki.pl w zakładce: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne. Wypełniony formularz należy przesyłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl.

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

„Odwiedziny” – Stowarzyszenie Nie Po Drodze zachęca suwalczan do zabrania głosu

Wygląd naszych miast to wypadkowa rozmaitych czynników: zamysłu deweloperów,...
%d bloggers like this: