Reklama

Obowiązki przedsiębiorcy na koniec roku, wszystko co musisz wiedzieć!

Data:

- Reklama -

Koniec roku jest doskonałą okazją do tego, by wiedzieć, jakie obowiązki przedsiębiorcy należy jeszcze spełnić przed upływem roku kalendarzowego. Należy mieć na względzie rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Materiał partnera.

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego?

Idealnie jest mieć na względzie to, że jednym z aspektów, o których nie można zapominać także przed końcem roku kalendarzowego, jest rozliczenie podatkowe. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, by dokonać roczne rozliczenie podatkowe. W tym okresie bardzo istotne jest przeanalizowanie wszystkich sprzedaży, zakupów, sprawdzenie, czy opłaty lokalne oraz podatek dochodowy, czy VAT zostały poprawnie rozliczone.

To także doskonała okazja do tego, by sprawdzić możliwe ulgi podatkowe oraz mieć na uwadze konieczność dokonania korekt, które będą niezbędne w momencie, gdy w ciągu roku doszło do błędów. Dzięki precyzyjnemu rozliczeniu będzie można mieć pewność odnośnie do tego, że nie pojawią się problemy urzędowe.

Przedsiębiorca zobowiązany jest także do składania sprawozdań finansowych:

– należy to zrobić przed zakończeniem roku kalendarzowego,

– dokumentacja powinna składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji o przepływach pieniężnych,

– na podstawie bilansu zauważalne jest to, czego firma wymaga oraz to, co posiada.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na to, że dzięki dokładnemu sprawozdaniu finansowemu danego przedsiębiorstwa można dokonać analizę finansową firmy. Jest ona bardzo ważna w momencie, gdy planuje się kolejne inwestycje w przedsiębiorstwie oraz strategię rozwoju.

Uniknięcie błędów przy zamykaniu roku podatkowego będzie możliwe m.in. dzięki obejrzeniu materiału: 

Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS – co należy robić?

Osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, musi zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. W jego skład wchodzą:

– ubezpieczenie zdrowotne,

– ubezpieczenie emerytalne,

– ubezpieczenie wypadkowe,

– ubezpieczenie rentowe,

– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki w przypadku różnych firm mogą się między sobą różnić. Są one uzależnione od formy prawnej oraz wysokości osiąganego dochodu. Na zakończenie roku kalendarzowego nie zaszkodzi zainteresować się tym, czy wszystkie opłaty zostały już uregulowane. Zwłoka lub brak wpłat mogą spowodować nałożenie odsetek w związku ze zwłoką lub doprowadzić do postępowania egzekucyjnego. Zadaniem każdego przedsiębiorcy jest więc przestrzeganie terminów oraz sprawdzenie tego, czy na pewno wszystko zostało uregulowane w danym roku kalendarzowym.

Składki ZUS ulegają zmianie, podobnie jak przepisy oraz warunki. Idealnie jest więc korzystać z konsultacji z profesjonalistami, którzy podpowiedzą, czy wszystkie płatności dokonywane są prawidłowo i na czas. Już dziś można sprawdzić, jak w 2024 roku zmieni się wysokość składki ZUS dla osób prowadzących przedsiębiorstwo. Więcej na ten temat można przeczytać pod linkiem: https://www.ifirma.pl/blog/skladki-zus-2024-podwyzka-skladek-zus-od-nowego-roku.html

Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku

Pod uwagę szczególnie warto wziąć proces, jakim jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku. Jest on związany z:

– dokładną inwentaryzacją wszystkich aktywów i pasywów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

– sprawdzeniem stanu środków trwałych, zapasów, należności, zobowiązań oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji idealnie jest zadbać o to, by była ona zrealizowana w sposób rzetelny. Na jej podstawie kolejnym krokiem jest przygotowanie bilansu. Stanowi on podstawowy dokument finansowy, który pokazuje stan majątkowy, jaki miał miejsce na dzień zamknięcia ksiąg.

Można mieć na względzie także to, że wszystkimi formalnościami nie należy zajmować się samodzielnie. Zamykanie roku kalendarzowego może być wykonane przez doświadczonych ekspertów. Koniecznie sprawdź najlepszą księgowość online pod linkiem https://www.ifirma.pl/ksiegowosc-online, 

Jeżeli jeszcze nie jest się przekonanym do korzystania z pomocy ekspertów, należy mieć świadomość tego, że błędne rozliczenie może mieć konsekwencje zarówno finansowe, jak i prawne. W momencie nieprawidłowych wyliczeń może mieć miejsce sytuacja związana z błędnym naliczeniem wysokości podatku do zapłaty. Od samego początku lepiej nie powodować takich niedopatrzeń i móc korzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

 Przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę również z tego, że zakończenie roku kalendarzowego:

– jest idealnym momentem na analizę wyników finansowych przedsiębiorstwa,

– to dobry czas planowania na przyszły rok.

Przedsiębiorca w tym konkretnym okresie powinien podjąć analizę dotyczącą tego, które dziedziny działalności przynosiły mu największy zysk i to na nich w pierwszej kolejności skupić się w kolejnym roku. Nie sposób zapominać jednak także o obszarach, które wymagają poprawy. Je można całkowicie wyeliminować lub też pomyśleć nad ich zmianą.

Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowanej?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną również musi mieć na uwadze:

– sprawdzenie tego, czy wszystkie transakcje zostały prawidłowo zarejestrowane,

– upewnienie się, czy dana działalność spełnia wszystkie kryteria prawne,

– zadbanie o to, by wszystkie dochody i wydatki były udokumentowane we właściwy sposób,

– działanie, by składki ubezpieczeniowe oraz zobowiązania podatkowe były poprawnie rozliczone.

Przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej bardzo dużą wagę należy przykładać do prowadzenia poprawnej ewidencji finansowej. Przedsiębiorca musi posiadać kompletny zapis wszystkich operacji gospodarczych. Dzięki prowadzeniu dokładnej dokumentacji ma się pewność związaną nie tylko z prawidłowym rozliczeniem podatkowym, ale także można jeszcze lepiej planować zarządzanie finansami oraz rozwój działalności. 

Jak powinna wyglądać rejestracja firmy?

Cały proces rejestracji firmy jest początkowo dość czasochłonny i składa się z kilku etapów. Są to:

– wybór formy prawnej działalności,

– zgłoszenie firmy do konkretnych urzędów — skarbowego i ZUS-u,

– ewentualne uzyskanie licencji oraz pozwoleń w związku z rodzajem prowadzonej działalności.

Po umówieniu terminu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami iFirma, którzy pomocą w procesie rejestracji formy: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Bardzo ważny jest także wybór formy prawnej, która będzie miała wpływ na zakres odpowiedzialności prawnej, obowiązki podatkowe oraz sposób prowadzenia księgowości. Wśród najpopularniejszych form wyróżnia się jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z o.o., spółkę cywilną oraz spółkę akcyjną. Przed wyborem jednej z nich należy mieć na względzie to, że między sobą różnią się wymogami oraz korzyściami.

Kolejne kroki to:

– zgłoszenie firmy do urzędów. Wówczas dopełnia się formalności związane z rejestracją firmy w CEIDG w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych lub też w Krajowym Rejestrze Sądowym w momencie, gdy zakłada się spółkę,

– obowiązkowe zgłoszenie firmy do urzędu skarbowego oraz ZUS-u.

Ewentualnie można także wnioskować o uzyskanie specjalnych zezwoleń lub licencji. Może mieć to miejsce w branżach: budowlanej, transportowej, czy gastronomicznej.

Bez względu od rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej, koniec roku kalendarzowego jest czasem na to, by dokonać niezbędne rozliczenia oraz podsumowania. Dzięki podejściu do tego sumiennie, wejście w noworoczną strategię będzie już podsumowaniem tego, co udało się wypracować jeszcze przed zakończeniem grudnia. Należy mieć na uwadze to, by dokonywać analizy tego, co faktycznie się sprawdziło i przenieść to działanie na nowy rok kalendarzowy.

Kluczowe są także: dokładne rozliczenie podatkowe, terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie można zapominać również o starannym zamknięciu ksiąg rachunkowych. W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej należy podjąć konkretne działania, dzięki którym przestrzeganie przepisów, które są obowiązkowe przy procesie rejestracji firmy, nie będzie sprawiało żadnego problemu.

Pomocą dla przedsiębiorców będzie pobranie darmowego e-booka, który skupia się na obowiązkach przedsiębiorcy na przełomie roku. Dzięki niemu z pewnością dowie się tego, o czym na pewno należy pamiętać: https://www.ifirma.pl/ebook/obowiazki-przedsiebiorcy-na-przelomie-roku To świetna okazja do tego, by wesprzeć się nim w swoim grudniowym działaniu i jeszcze lepiej przygotować się na firmowy nowy rok kalendarzowy.

Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, by jego biznes przez cały czas się rozwijał. W związku z tym bardzo ważne jest zadbanie o to, by wszystkie wymienione wyżej zadania były realizowane rzetelnie oraz terminowo. Już także dzięki temu będzie można mieć pewność związaną z tym, że nie będzie ponosiło się konsekwencji prawnych za niedopilnowanie terminu, a zaoszczędzony czas przeznaczy się na rozwój firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane