Przemiany XIX stulecia. W „Salonie Myśli od Książek Zależnych” prof. Witold Molik

1
442
Okładka książki i gość spotkania - prof. Molik (fot. Wikipedia).

Barwny, przekrojowy obraz wydarzeń i przemian, które miały miejsce na przestrzeni XIX stulecia. Wybitna praca historyczna i zarazem pasjonująca lektura, od której trudno się oderwać. To właśnie książka prof. Witolda Molika – jedna z najważniejszych historycznych książek ostatnich dekad, wielkie osiągnięcie (według „Die Zeit”).

Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza na spotkanie z profesorem Witoldem Molikiem – historykiem, kierownikiem Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 22 kwietnia o godz. 18.00. „Salon Myśli od Książek Zależnych” zostanie tym razem poświęcony publikacji, na której kartach znajdują się rewolucje, wojny napoleońskie, Pax Britannica, Dziki Zachód czy dominacja i arogancja Europy – a wszystko to ukazane z niezwykłą mocą i plastycznością. Autor z pasją opisuje osiągnięcia epoki industrializacji: maszynowe przyspieszenie, ruchy emancypacyjne czy triumfalny pochód filmu, ale też jej upiory: krwawe wojny, 16-godzinny dzień pracy, anarchię w rachubie czasu czy komercyjne wystawianie na widok publiczny „osobliwych” ludzi.

Wiek XIX daleko wykraczał poza przypisane stuleciom ramy czasowe. Jego początek zwykło się oznaczać datą 1889 – wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a kończyć w 1914 wybuchem pierwszej wojny światowej, a nawet 1918 roku – datą jej zakończenia. Był to okres dla dziejów świata szczególny. Wszystko, co dobre i złe w przyszłości, miało swoje korzenie w tamtym stuleciu. Świat się przeobraził, unowocześnił, stał się wygodnym miejscem do życia dla milionów ludzi, ale jednocześnie był miejscem wyzysku i pogardy dla setek milionów innych, mniej szczęśliwie urodzonych, o odmiennym kolorze skóry, innym wyglądzie, biednych. Kanwą dla opowieści będzie książka Jürgena Osterhammela „Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata”, do wydania której w Polsce przyczynił się profesor Witold Molik.

– Świat dąży do skrótu, a tendencja ta nie omija wytworów intelektualnych człowieka. Ekonomizacja treści jest obecnie standardowym węzłem sztuki nowoczesnej. Warunki gry są powszechnie znane: ma być krótko i na temat. Póki co, trudno ostatecznie zdiagnozować, jakie skutki przyniesie taka zasada w perspektywie odległej przyszłości. No, ale zostawiam dywagacje. Ewolucja nauk humanistycznych toczy się wolniejszym – a może ostrożniejszym – tempem od sztuki. Dlatego spragnieni doznań czytelniczych przy pozycjach liczących ponad tysiąc stron mogą spać spokojnie. Na polskim rynku dzięki Wydawnictwu Poznańskiemu debiutuje iście objętościowy olbrzym – Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata autorstwa Jurgena Osterhammela. Do udźwignięcia publikacji tego kalibru damy powinny używać obu dłoni – pisze o książce w swojej recenzji Paweł Jaskulski.

Spotkanie odbędzie się w ramach suwalskich obchodów Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Prof. Molik przybędzie na zaproszenie kustosz Muzeum Okręgowego – Elizy Ptaszyńskiej.

Więcej w audycji radiowej: 1000 stron o XIX wieku

Informacje o gościu spotkania: prof. dr hab. Witold Molik

1 KOMENTARZ

Leave a Reply