Historyk z Sorbony w Suwałkach. W Salonie Myśli od Książek Zależnych – prof. Daniel Beauvois

0
69

BeauvoisProf. Daniel Beauvois, autor publikacji “Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914” będzie gościem Muzeum Okręgowego w Suwałkach w czwartek, 28 maja (godz. 18.00). Spotkania autorskie w cyklu organizowanym z okazji obchodów Roku Wierusza-Kowalskiego to okazja, by na historię Europy spojrzeć z innej perspektywy.

Beauvois w swojej książce odkrywa całe połacie nieznanych faktów i problemów, pomaga w istotny sposób sprawie przywracania pamięci historycznej Polakom, Ukraińcom i Rosjanom. Czyni to naprawdę “sine ira et studio” w imię maksymalnej rzetelności badacza. Chyba tylko bezstronny i neutralny historyk może dojść do przedstawienia procesów społecznych obarczonych w dotychczasowej historiografii trzech zainteresowanych czy, inaczej mówiąc, biorących udział w ówczesnym rozwoju sytuacji stron, w bardzo odmienny sposób zaangażowanych, balastem mitów i uprzedzeń.

– Muszę przyznać, że trudno przejść obok dzieła D. Beauvois obojętnie. Prace francuskiego historyka napisane są językiem, który każdego pobudzi do dyskusji. Nie ma też wątpliwości, że podjęte przez niego badania należy kontynuować i pogłębiać, gdyż nadal przestrzeń wstępnie zagospodarowana przez francuskiego historyka pozostaje mało wykorzystana pod względem tematycznym i źródłowym, a wiele spraw czeka na rozwiązanie – napisał w recenzji książki opublikowanej w Kwartalniku Historycznym w 2007 roku Tadeusz Epsztein z Instytutu Historii PAN.

W publikacji czytelnik odnajdzie wiele ciekawych wątków i analiz problematycznych. Dziennikarze piszący w poprzednich latach o “Trójkącie ukraińskim” najczęściej skupiali się na tematyce “kolonizacji” Ukrainy i powszechnego złego traktowania niższych warstw społecznych, czego objawem było m.in. częste znieważanie i bicie podwładnych, pracowników i chłopów. Pisze o tym w swojej recenzji również T. Epsztein: Ale takie zjawiska w XIX w. występowały z różnych nasileniem we wszystkich trzech zaborach. Dla przypomnienia podaję, że kary cielesne nie były wyłącznie zarezerwowane dla chłopów, powszechnie karano w ten sposób dzieci i młodzież w najzamożniejszych rodzinach. Rodzice, a nawet służba i nauczyciele w domach ziemiańskich mieli prawo bić swoich podopiecznych (także po twarzy). Więcej: Chłopów bili po twarzy.

POLITYKA – Trójkąt ukraiński: wywiad z prof. Danielem Beauvois.

Daniel Beauvois, który będzie gościem spotkania w Suwałkach, ur. się w 1938 roku. Francuski historyk jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Ukraińskiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa Uniwersytetów Wrocławskiego, Warszawskiego i Jagiellońskiego. W latach 1969 – 1972 dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1993–1998 kierownik Ośrodka Historii Słowian na Sorbonie. Opublikował po francusku m.in. Histoire de la Pologne (1995), La Pologne: histoire, société, culture (2004, 2005, 2010); po polsku m.in. książki: Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832 (1991), wzn. p.t.: Wilno, polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832 (2010); Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie (1987, 1988), Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914 (1996) oraz Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914 (2005, 2006, 2011). Laureat Nagrody im. Jerzego Giedroycia 2006.

Na podst. informacji prasowych.

Dodaj komentarz