Reklama

Krzysztof Czyżewski z „Pogranicza” zdobył Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Data:

- Reklama -

W XXVII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera Krzysztof Czyżewski z Sejn otrzymał nagrodę I stopnia za dokonania twórcze w Ośrodku „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów”.

Nagroda i Medal Zygmunta Glogera to wyróżnienie przyznawane przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” badczom, animatorom, twórcom i działaczom polonijnym za upowszechnianie polskiej kultury.

W gronie laureatów – nagród i wyróżnień jest wiele osób z Suwalszczyzny. Dotychczas otrzymali je: w 1996 roku Krzysztof Rau i Teatr 3/4 ZUSNO — pierwszy profesjonalny teatr Suwalszczyzny we wsi Zusno (gmina Filipów) – wyróżnienie honorowe; w 1998 roku wyróżnienie zdobył Zygmunt Filipowicz — za stworzenie i wieloletnie prowadzenie Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz książki o Suwalszczyźnie i Marii Konopnickiej; nagrodę III stopnia w 2002 roku odebrał Stefan Maciejewski z Suwałk za publikacje w zakresie krajoznawstwa, w tym autorstwo licznych przewodników; w 2003 roku kolejne wyróżnienie zostało przyznane Zbigniewowi Fałtynowiczowi z Suwałk za redagowanie kwartalnika kulturalno-krajoznawczego „Jaćwież” i krzewienie życia kulturalnego. W 2005 r. wyróżnienie otrzymał Janusz Piotr Kopciał z Suwałk za wkład w rozwój życia kulturalnego w regionie suwalsko-mazurskim, liczne monografie miast, w tym najnowszą Suwałki — miasto nad Czarną Hańczą. W 2013 r. nagrodę I stopnia odebrał Andrzej Strumiłło z Maćkowej Rudy na Suwalszczyźnie za wielowątkową twórczość artystyczną i promowanie wartości łączących środowiska i narody, zaś wyróżnienie – Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwał­kach za popularyzację sztuki, historii i literatury na Suwalszczyźnie.

W tej edycji, oprócz Krzysztofa Czyżewskiego, nagrody otrzymali: prof. dr hab. Janusz Szczepański z Lublina za wszechstronne badania naukowe nad dziejami Mazowsza, popularyzowanie ich wyników i inspirowanie przedstawicieli młodego pokolenia (nagroda II stopnia) oraz Kazimierz Kaczor z Piórkowa (woj. świętokrzyskie) za stworzenie specyficznego, środowiskowego uniwersytetu otwartego — Muzeum Regionalnego u Kaczorów (nagroda III stopnia).

Wyróżnienia zostały przyznane: dr. Jackowi Kurkowi z Chorzowa za interdyscyplinarne i niekonwencjonalne działania na rzecz małej ojczyzny — wielokulturowego Śląska; Gaborowi Lörinczy z Łomży za efektywne zafascynowanie kulturą i historią Kurpiów; dr. Jerzemu Sikorskiemu z Olsztyna za badania problematyki kopernikowskiej, tradycji historycznej i kulturowej Warmii i Mazur, dr Barbarze Wizimirskiej z Warszawy za pionierskie przedsięwzięcia wydawnicze przywracające pamięć o Falenicy — miejscu utraconej lokalnej pamięci  oraz dr. Adamowi Wróblowi z Torunia za badanie i popularyzowanie ziemi dobrzyńskiej i kujawskiej.

Wyróżnienie honorowe przypadło Muzeum Północno-Mazowieckiemu w Łomży za godny pochwały trud krzewienia tożsamości ziemi łomżyńskiej.

Gala wręczenia Nagród i Medali Zygmunta Glogera odbędzie się 14 października 2016 r.

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Przedszkolaki w „Starej Łaźni”

We wtorek, 8 listopada dzieci z suwalskiego Przedszkola nr...

Wspominanie Andrzeja Strumiłły w Starej Łaźni (foto)

Z okazji 95 rocznicy urodzin Andrzeja Strumiłły wspominano jego...

Moc muzyki, fotografia, poezja i co jeszcze?

Sprawdźmy, co się będzie działo w Suwałkach i na...

Paśny Buriat i raczkowska Palinocka z nominacjami do tytułów Ambasadora Wschodu

Najwięcej nominacji w tegorocznej edycji konkurs Ambasador Wschodu przyznano...
%d bloggers like this: