Ponad 30 mln złotych na kształcenie dorosłych

0
359

Ponad 30 mln zł to kwota na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. To działanie skierowane do osób dorosłych, które otrzymają tzw. „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogły uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach uzupełniających lub podwyższających umiejętności.

Liderem projektu jest Miasto Suwałki, a partnerami są: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Na początku tygodnia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu z udziałem przedstawicieli Miasta Suwałki i partnerów projektu. Na spotkaniu podsumowano stan przygotowań do realizacji działania oraz zatwierdzono dokumenty niezbędne do rozpoczęcia jego realizacji.

– Ostatnio informujemy o wielu projektach, na które udało się naszemu Miastu pozyskać pieniądze z zewnątrz, głównie na inwestycje: 10 mln zł na halę sportowo – widowiskową, 59 mln zł na budowę dróg, 4,5 mln zł na termomodernizację szkół czy 10 mln zł od Fabryki Mebli FORTE na budowę pasa startowego – podsumował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, dodając, że środki, które pozyskaliśmy wspólnie z powiatami z naszego regionu trafią bezpośrednio do ludzi na podniesienie ich kompetencji. Szczegóły realizacji projektu zostaną przekazane już niedługo.

Leave a Reply