W lutym 2018 roku odbędzie się kolejna rozprawa, w której na ławie obwinionych zasiądą: Stefania R., Rafał L. i Marcin Skubiszewski. Podczas czwartkowego (28.12) posiedzenia zapadła decyzja o przesłuchaniu w charakterze świadka w tym terminie również Tadeusza Radziwonowicza, dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach.

Przypomnijmy, że pod koniec października 2017 roku sędzia Ryszard Filipow podjął decyzję o uniewinnieniu dwóch spośród pięciorga obwinionych w tej sprawie. Więcej szczegółów poniżej:

KOD – Anders: Są uniewinnienia, ale to nie koniec sprawy zakłócenia porządku podczas otwarcia wystawy o armii gen. Andersa (audio).

Pozostała trójka stawiła się w czwartek na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Sędzia Piotr Taraszkiewicz odczytał fragmenty protokołów z poprzednich rozpraw, w czasie których obwinieni wyjaśniali przyczyny ich reakcji w trakcie zajścia w marcu 2016 roku w Archiwum Państwowym. Żadna z osób nie przyznała się do zarzucanych im czynów – zakłócenia otwarcia wystawy o Armii Andersa – “Armia skazańców”, w której uczestniczyli Anna Maria Anders, wówczas kandydatka do Senatu w wyborach uzupełniających oraz ministrowie z MSWiA – Mariusz Błaszczak i Jarosław Zieliński. Ten ostatni w pierwszym procesie złożył zeznania w charakterze świadka. Nie jest wykluczone, że zrobi to ponownie, ponieważ o przesłuchanie świadków wnioskowały tym razem dwie strony – oskarżenie i obrona – tyle że każda z nich listę świadków przedstawiła inną.

Proces uczestników zajścia w Archiwum Państwowym trwa. W sądzie Jarosław Zieliński (posłuchaj).

Oskarżyciel publiczny wnioskował o przesłuchanie innych uczestników zdarzenia, którzy mogli poczuć się dotknięci. – Wiele osób nie mogło wyrazić swojego stanowiska w tej sprawie. Ich prawo do spokojnego przeżywania uroczystości zostało naruszone – argumentował Jarosław Golubek z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Obrońcy działaczy KOD-u i Stefanii R. – mecenas Jakub Wende oraz mecenas Paweł Przełomski wnioskowali z kolei o przesłuchanie w charakterze świadka Tadeusza Radziwonowicza, dyrektora Archiwum Państwowego, a także senator Anny Marii Anders i ministrów Błaszczaka oraz Zielińskiego.

Sąd przychylił się do wniosku o powołanie w charakterze świadka Tadeusza Radziwonowicza, dyrektora Archiwum Państwowego i odroczył rozprawę, wyznaczając kolejny termin posiedzenia na końcówkę lutego 2018 roku. Na razie nie wiadomo, czy w późniejszym terminie senator i ministrowie również złożą zeznania. Sąd podejmie tę decyzję po przesłuchania świadka T. Radziwonowicza.

Na zdj. sędzia Tomasz Szeligowski.

 

 

Dodaj komentarz