Rocznica utworzenia Junackich Hufców Pracy i Stulecia Odzyskania Niepodległości w Jeleniewie

0
782

21 września w Jeleniewie na Podlasiu, w przeddzień 82. rocznicy powstania Junackich Hufców Pracy i w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Ścibut odsłonił w tamtejszej Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” tablicę poświęconą pamięci junaków i kadry Junackich Hufców Pracy.

Przed II wojną światową działała w Jeleniewie szkoła, która nosiła imię Junackich Hufców Pracy. Także w Jeleniewie pracował batalion JHP, którego junacy budowali drogę do Wiżajn. W sierpniu spotkał się z nimi właśnie w Jeleniewie Komendant Główny JHP płk Bogusław Kunc.

Uroczystość, pod patronatem Programu Wieloletniego „Niepodległa”, odbyła się z udziałem m.in. parlamentarzystów, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, przedstawiciela Biskupa Ełckiego ks. dr. Karola Sokołowskiego, Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Bogdana Ścibuta, Krajowego Duszpasterza OHP ks. kanonika Jarosława Sroki, Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki, władz lokalnych, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Jeleniewa. Uczestniczyła w niej również rodzina patronki szkoły Danuty Siedzikówny „Inki”.

Po mszy św. Komendant Główny OHP, przedstawiciele władz lokalnych i dyrektor szkoły Bożena Sobieszczańska złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona historii Junackich Hufców Pracy.

Zespół prasowy Komendy Głównej OHP

Leave a Reply