Sejmik przekazał inicjatywę mieszkańcom regionu, wystąpił też przeciwko „mowie nienawiści”

Na zdj. wciąż marszałek województwa - Artur Kosicki, fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia

Podczas poniedziałkowej (21 stycznia) sesji Sejmiku Województwa podlaskiego radni przyjęli stanowisko w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści  i przemocy, a także podjęli uchwałę w sprawie występowania mieszkańców województwa podlaskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Przeczytaj, jakie jeszcze uchwały radni podjęli podczas sesji.

Radni sesję rozpoczęli minutą ciszy ku pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Stanowisko w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści i przemocy przyjęli przez aklamację. Treść dokumentu poniżej:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści

My, Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim aktom terroru, dla których nie ma żadnego usprawiedliwienia. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec agresji, szerzącej się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej oraz przemocy, które nie mieszczą się w standardach demokracji i norm społecznych.

Szerzenie treści jednoznacznie negatywnych, dzielenie Polaków, tolerowanie nazizmu, komunizmu, antysemityzmu, ksenofobii i wrogości wobec wartości chrześcijańskich prowadzą nieuchronnie do unicestwienia wartości humanistycznych. Obowiązkiem każdego człowieka jest przeciwstawianie się złu. Brak tolerancji i nienawiść niszczą życie społeczne.

Województwo Podlaskie jest zróżnicowane kulturowo, narodowościowo i religijnie. Stanowi to niewątpliwy atut, ale także zobowiązanie do pielęgnowania postaw solidarności, tolerancji, akceptacji i otwartości na innego człowieka.

Jako samorządowcy szczebla regionalnego apelujemy do zwaśnionych osób, stron i ugrupowań o wzajemne zrozumienie, życzliwość oraz szacunek.

W czasie sesji została też podjęta ważna dla wszystkich mieszkańców regionu uchwała dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Chodzi o to, aby mieszkańcy województwa mogli występować do Sejmiku z  obywatelskimi projektami uchwał. Aby projekt był procedowany, podpisać się pod nim musi minimum tysiąc osób będących mieszkańcami województwa podlaskiego. Projekty obywatelskie mają być poddawane standardowej procedurze, co oznacza, że decyzję o ich realizacji podejmie sejmik.

Dodaj komentarz