Przypomnijmy, że we wtorek, 26 listopada z prezydentem Suwałk spotkali się przedstawiciele delegacji z kilku suwalskich przedszkoli – głównie mamy, które przekonywały Czesława Renkiewicza o potrzebie pozostawienia etatów niań bez zmian. Matki były skłonne nawet dopłacać za przedszkola, aby tylko dzieci miały lepszą opiekę.

Wśród przedstawionych propozycji znalazła się również opcja zatrudnienia stażystów lub praktykantów, skierowanych do pomocy nauczycielkom wychowania przedszkolnego. Ta opcja niezbyt spodobała się rodzicom. Posłuchaj ich wypowiedzi w artykule poniżej.

Prezydent Suwałk zapowiedział, że ostateczną decyzję podejmie do piątku. Tak też się stało. Z przekazanego stanowiska wynika, że planowane zmiany na razie nie wejdą w życie, jednak etaty na tym samym poziomie zostaną utrzymane do 30 czerwca 2020 r.

Treść stanowiska poniżej:

W odpowiedzi na petycję w sprawie utrzymania etatów pomocy nauczyciela w grupach 3-latków w przedszkolach publicznych w Suwałkach oraz z uwagi na liczne prośby rodziców, przekazywane pisemnie bądź w osobistych kontaktach, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podjął decyzję o utrzymaniu etatów pomocy nauczyciela na dotychczasowym poziomie.

Jednakże z uwagi na tworzenie kolejnej lokalizacji – Żłobka Miejskiego w Suwałkach, część pracowników, na ich prośbę, zostanie zatrudniona w Żłobku od grudnia 2019 r. Po przejściu pracowników do Żłobka, opieka w przedszkolach nad dziećmi 3-letnimi będzie zapewniona w takim samym wymiarze jak dotychczas.  

Prezydent Suwałk, zajmując stanowisko w tej sprawie, wziął pod pod uwagę opinię rodziców, którzy wysoko oceniają pracę pomocy nauczyciela i zaangażowanie tych osób w proces edukacji i opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, dlatego etaty pozostaną na tym samym poziomie do 30 czerwca 2020 r.

Rodzice walczą o nianie w przedszkolach (audio)

Dodaj komentarz