Temat ankiety na temat zieleni na terenie miasta nie jest nowy. Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia autorzy petycji w sprawie ochrony zieleni i zasobów przyrodniczych Suwałk, pod którą podpisało się prawie 300 osób, utworzyli internetowy kwestionariusz, w którym pytali, jaka ma być zieleń w Suwałkach – „bujna czy równa?”. W lipcu własną ankietę udostępni prezydent.

Autorzy petycji wnioskowali o obsadzenie miasta drzewami, krzewami oraz łąkami, ze szczególnym naciskiem na centrum miasta, które w tej chwili staje się „betonową” pustynią, a także o zredukowanie powierzchni rabat kwiatowych, donic itp. na rzecz roślin wieloletnich i łąk kwiatowych; o ograniczenie koszenia trawników do niezbędnego minimum, a także, gdzie to możliwe, zamianę ich na łąki kwietne. W ankiecie również pytali o te kwestie.

Pytamy mieszkańców, jaka ma być suwalska zieleń – bujna czy równa (ankieta)?

Teraz Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podjął temat – postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta w sprawie oceny stanu zieleni miejskiej. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. Kwestionariusz – treść ankiety już można podejrzeć w zarządzeniu prezydenta, jednak sama ankieta dostępna do wypełnienia online będzie dopiero od 1 lipca.

– Kwestia wyglądu i pielęgnacji zieleni jest jednym z najpopularniejszych tematów w Suwałkach. W tej sprawie są kierowane do urzędu petycje. Temat ten bardzo często poruszają radni Rady Miejskiej, między innymi Wojciech Pająk. Postanowiłem zaangażować suwalczan w proces oceny tego, jak mamy dbać o zieleń, jakie mamy wykonywać nasadzenia, co zmienić, a może pozostawić to tak, jak jest? Na te pytania ma odpowiedzieć specjalna ankieta – argumentuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W ankiecie znajdują się pytania dotyczące: poziomu utrzymania zieleni w mieście, najlepszego zdaniem mieszkańców modelu terenów zielonych (trawniki lub łąki kwietne), rabat kwiatowych czy donic z kwiatami oraz nasadzeń określonych gatunków drzew.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2020 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 lub przesłać mailem: osgk@um.suwalki.pl

Leave a Reply