W Raczkach łączą instytucje kultury

0
242
Fot. archiwum portalu "Niebywałe Suwałki", na zdj. GOK w Raczkach

Taką uchwałę podjęli w poniedziałek, 15 lutego radni z Raczek. Chodzi o połączenie tamtejszej biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury. Wypadkowa fuzji będzie nosić nazwę „Raczkowskiego Centrum Kultury w Raczkach” – pod warunkiem, że resort wyda decyzję pozytywną.

Treść uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach i Gminnej Biblioteki w Raczkach musiała zostać podana do informacji publicznej pół roku przed wydaniem aktu o połączeniu instytucji. Tak też się stało. Na sesji radni zdecydowali, że fuzja pozytywnie wpłynie na stan kultury w gminie – głównie ze względów ekonomicznych i organizacyjnych.

Argumenty przemawiające za zmianą to m. in.: uproszczenie struktur zarządzania, sprawniejsza organizacja pracy, lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy, racjonalizacja wydatków przy tych samych zasobach kadrowych i materialnych oraz połączenie załóg pracowniczych, co będzie miało wpływ na efektywność realizacji zadań. Połączenie instytucji, co oczywiste – to również ograniczenie pracowników zarządzających. Co do załogi – nie nastąpi redukcja etatów.

O ile radni z Raczek nie mieli wątpliwości co do tego projektu, ludzie związani z kulturą już tak. Jeden z wieloletnich pracowników GOK w Raczkach, Marcin Halicki – napisał otwarcie, że pomysł ten „żadnych zmian w poprawie funkcjonowania obu jednostek nie przyniesie”. Podobnie jak żadnych oszczędności, bo planowane jest zwiększenie zatrudnienia w nowym Raczkowskim Centrum Kultury.

– Zarządzanie jednym wspólnym ośrodkiem, składającym się z dwóch tak odmiennych profili i statutów, przyszłemu dyrektorowi sprawi większe trudności w kierowaniu jednostką. Z powodu nadmiaru formalnych obowiązków, dyrektor takiej placówki zostanie wykluczony z samoorganizacji działań podjętych we własnym, nieujętym w obowiązkach pracy zakresie. Nie usprawni to również komunikacji między dyrektorem placówki, pracownikami i samymi władzami gminy – argumentuje Halicki, dodając, że „przed podjęciem uchwały, nie doszło do wspólnego spotkania władz gminy ze wszystkich pracownikami obu jednostek”.

Czy zatem połączenie jest przesądzone? Pomysł ten muszą zaopiniować jeszcze Krajowa Rada Biblioteczna, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leave a Reply