Pod koniec marca miało miejsce spotkanie w sprawie lokalizacji nielegalnych ujść rur spustowych do Czarnej Hańczy. Mapa jest już gotowa, analiza wyników kontroli to kwestia czasu.

W marcowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: OSiR w Suwałkach, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Mapa z zaznaczonymi 4 miejscami ujścia nieokreślonych rur spustowych została przekazana do PWiK. To właśnie pracownicy tej spółki sprawdzą – w oparciu o istniejące mapy z naniesionymi sieciami deszczowymi, sieci drenażowymi, przyłączami pobliskich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – jak duża jest skala problemu.

Jak zaznacza Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Suwałk – Ratusz czeka obecnie na wyniki tej oceny. – Dopiero taka analiza pozwoli nam na ustalenie, jaka jest lub była rola zlokalizowanych rur spustowych – dodaje K. Sznel, podkreślając, że od oceny sytuacji będą zależeć dalsze kroki.

Nie jest to jedyne działanie dotyczące oceny czystości rzeki. Prezydent Suwałk zobowiązał dyrektora OSiR-u do przeprowadzenia kontroli i oczyszczenia koryta Czarnej Hańczy na całej jej długości w granicach miasta.

Do Czarnej Hańczy wpływają ścieki. Będą kontrole

Leave a Reply