Ulice Raczkowska i Zastawie do remontu

0
363

Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja fragmentu ul. Raczkowskiej oraz budowa ul. Zastawie. Inwestycje są możliwe dzięki pozyskanym środkom z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sumie roboty budowlane pochłoną ponad 5 mln zł.

Miasto Suwałki pozyskało ponad 1,5 mln zł dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na remont jezdni ul. Raczkowskiej na odcinku od ronda przy węźle obwodnicy „Suwałki Południe” do przejazdu kolejowego” o długości 1120 m. Wykonanie remontu tego fragmentu ul. Raczkowskiej zapewni lepszą dostępność do zakładów pracy zlokalizowanych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Przemysłowej.

– Wartość umowy, która została podpisana z Wykonawcą robót  tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Suwałkach wynosi 2 683 095,68 zł brutto. Poziom dofinansowania ze środków rezerwy subwencji wynosi 50%, czyli 1 341 547,84 zł – informuje Kamil Sznel z Biura Prezydenta Miasta.

Kolejną drogą, która zostanie wybudowana w tym roku, jest ul. Zastawie. To będzie dokończenie budowy rozpoczętej kilka lat temu – chodzi o fragment od skrzyżowania z ul. Francuską do granic administracyjnych Suwałk. Oprócz nowej jezdni, która zastąpi zniszczone płyty betonowe,  powstaną zjazdy, ciąg pieszo – rowerowy oraz oświetlenie uliczne.

Na tę inwestycję samorząd pozyskał 50-proc. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe potrzebne środki wyłożą na ten cel – Miasto Suwałki i Gmina Suwałki. W przetargu wzięły udział dwie firmy: Strabag z ofertą w wysokości 2.453.759 zł i PDM Suwałki, który zaproponował 2.483.844 zł brutto. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.

Leave a Reply