„Suwalszczyzna” wyróżniona przez marszałka województwa

0
317
Na zdj. choreograf ZPiT "Suwalszczyzna", Robert Śliżewski

Doroczne Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznano ośmiu laureatom. W gronie tym znaleźli się: aktor, wiolonczelistka, dziennikarz, pisarz, ksiądz, choreograf, zespół ludowy i uniwersytet seniorów.

Źródło, fot: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Doroczna nagroda marszałka trafiła m.in. do aktora Rafała Gąsowskiego. Została przyznana „za dotychczasowe kreacje aktorskie stworzone na deskach Teatru Wierszalin w Supraślu, których większość stanowią role wybitne, wpływające na rozkwit sztuki aktorskiej w polskim teatrze”. O tym laureacie dr Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny powiedziała: „drugiego takiego aktora nie ma w Polsce, a nawet i w Europie”.

Kolejny z nagrodzonych to ks. Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii prawosławnej w Topilcu oraz Kanclerz Akademii Supraskiej. Doceniono jego zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej nie tylko w wymiarze duchowym, ale również artystycznym i kulturalnym.

Nagrodę za całokształt działalności przede wszystkim w dziedzinie kultury, a także za pielęgnowanie i kształtowanie polskich wartości patriotycznych otrzymał dziennikarz, publicysta, autor wielu książek dotyczących między innymi lokalnej historii Zbigniew Tomasz Klimaszewski.

W gronie tegorocznych laureatów znalazł się także wybitny historyk literatury, krytyk, tłumacz, eseista, laureat wielu nagród literackich Waldemar Smaszcz, nagrodzony za całokształt „wybitnych osiągnięć literackich o istotnym znaczeniu dla kultury kraju i województwa podlaskiego”.

Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymała również znakomita wiolonczelistka  Zuzanna Sosnowska, doceniona za całokształt dotychczasowej działalności artystki w dziedzinie muzyki klasycznej.

Kolejnym laureatem nagrody jest Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach”, a także Mirosław Szymański – od 35 lat manager, kierownik artystyczny i choreograf Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska. Wyróżnienie przyznano również jednemu z najstarszych zespołów folklorystycznych w kraju: Zespołowi Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. Zespół w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są od 2000 r.

Leave a Reply