Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Suwałkach. W środę, 26 stycznia suwalscy radni skupili się na oświacie, kwestiach zdrowotnych, bezpieczeństwa i innych bieżących zagadnieniach.

W punkcie przewidzianym na wnioski i oświadczenia radnych pojawiły się głosy dotyczące m. in.: bezpieczeństwa na ulicy Sportowej (sytuacja zostanie przeanalizowana), lepszego wykorzystania potencjału Suwalskich Kart Miejskich (Kamil Klimek); zakresu podwyżek dla pracowników szkół (Jarosław Kowalewski), mapy pomników przyrody (Karol Korneluk), przyszłości i rozwoju klubów seniora (Anna Ruszewska), upamiętnienia dowódców Armii Krajowej (Jarosław Schabieński).

Radni zapoznali się z informacją o aktualnym stanie epidemiologicznym w mieście Suwałki Adam Szałanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach przypomniał o liczbie wydzielonych łóżek covidowych (95), w tym o 6 stanowiskach do intensywnej opieki medycznej. Mówił o bardzo dużym wzroście liczby hospitalizacji, o nowej kadrze w szpitalu oraz o sprzęcie medycznym i liczbie wykonywanych testów. Inspektor Elżbieta Bednarko potwierdziła, że w Suwałkach pojawił się już wariant omikron, podała aktualną liczbę zakażonych – 468 potwierdzonych przypadków.

Radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2022–2024” („za” 13 radnych, sprzeciw wyraziło 9 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

Radni PiS nie poprą miejskiego programu „in vitro”. Napisali do kurii (audio)

Decyzją radnych ulica sąsiadująca z ulicą Franciszkańską otrzymała nazwę Rodziny Rylskich, przez lata działających na rzecz miasta, patriotów zaangażowanych z walkę o niepodległość.

Został przyjęty Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2022 r.; Strategia Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku; wprowadzono bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Mieszkańcy Suwałk otrzymają zwrot kosztów zakupu szczepionki włączonej do wykazu leków refundowanych w wysokości równej dopłacie świadczeniobiorcy – obecnie 138,18 zł za jedną dawkę, a maksymalna wysokość zwrotu będzie się równać dopłacie świadczeniodawcy za dwie dawki szczepionki – obecnie 276,36 zł. Warunkiem koniecznym do otrzymania bonu będzie posiadanie przez dziecko Suwalskiej Karty Mieszkańca. Bon przysługiwałby wyłącznie na dziecko (dziewczęta i chłopcy) powyżej 9. roku życia do ukończenia przez nie 14. roku życia, czyli na okres, kiedy możliwe jest przyjęcie jedynie 2 dawek szczepionki. W 2022 roku szczepić będą się mogły roczniki 2013 – 2008, przy czym rocznik 2008 był objęty realizowanym przez Miasto „Programem szczepień przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego”. Mieszkańcy Suwałk mieliby możliwość skorzystania z bonu na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w okresie od daty wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach do 31 października 2023 roku tj. do czasu obowiązywania decyzji Ministra Zdrowia dotyczącej refundacji z budżetu państwa ww. szczepionki.

Radni przyjęli również Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Suwałk na lata 2022 – 2030. W konsultacjach planu uczestniczyła 1 osoba, na co zwrócili uwagę radni, sugerujący, aby w przyszłości dołożyć większych starań w zakresie aktywizacji i zachęcenia mieszkańców do zabrania głosu. Liczące ponad 150 stron opracowanie zawiera m.in. interesującą uwagę autora, Marcina Gromadzkiego o wykorzystaniu taboru niskoemisyjnego: Przeprowadzona analiza kosztów i korzyści wykazała jednak brak przewagi korzyści ze stosowania taboru zeroemisyjnego, a zatem i brak bezwzględnego obowiązku jego wprowadzenia do eksploatacji. Głównym powodem negatywnych wyników analizy kosztów i korzyści są wysokie ceny autobusów zeroemisyjnych oraz konieczność ponoszenia znaczących dodatkowych nakładów na instalacje zasilające autobusy elektryczne. (…) Z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego, efektywność zastosowania autobusów zeroemisyjnych znacznie by wzrosła, gdyby ceny takich pojazdów były niższe.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Skupili się także na zasadach przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych, kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, obowiązkowej kaucji w ramach zwieranych przez Gminę Miasto Suwałki z inwestorem umów o finansowym jej udziale w budowie. Szczegóły poniżej.

Kolejny blok ZBM TBS powstanie przy ul. Franciszkańskiej

Radni zdecydowali o zawarciu porozumień międzygminnych w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Pół miliona złotych za prowadzenie schroniska. Będą chętni?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj