Reklama

760 mln zł – tyle w ubiegłym roku wyniosły wypłaty świadczeń na dzieci w naszym województwie

Data:

- Reklama -

Świadczenie wychowawcze 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do pobytu w żłobku, a także 300 zł na wyprawkę szkolną, to świadczenia, które przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych bez względu na dochód rodziny. W ubiegłym roku łączna kwota wypłat w województwie podlaskim przekroczyła 760 mln zł.

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Przysługuje niezależnie od dochodów. Od 2022 r. wnioski o to wsparcie przyjmuje ZUS. Można je składać wyłącznie drogą elektroniczną – przez PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną a także portal Emp@tia.- W ubiegłym roku – na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 – do ZUS w Białymstoku wpłynęło ponad 147 tys. wniosków, na 235 tys. dzieci, a kwota wypłat zrealizowanych do 30 listopada 2022 r. wyniosła 620 mln zł. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r. będzie można składać już od 1 lutego – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na dziecko. To rodzic lub opiekun dziecka decyduje czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. – W okresie, gdy wypłacane jest świadczenie można raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i ewentualne załączniki do niego składamy tylko elektronicznie. W 2022 roku do ZUS w regionie wpłynęło 19 tys. wniosków dotyczących 20,1 tys. dzieci, a łączna kwota wypłaconych w ciągu całego roku środków przekroczyła 102 mln zł – dodaje rzeczniczka.

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie przysługuje: rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym; jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna; jeśli nie wypłacany jest na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

– Opłata to miesięczna kwota już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wlicza się kosztów za wyżywienie. ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność – wyjaśnia Katarzyna Krupicka. W ubiegłym roku do ZUS w województwie podlaskim wpłynęło 4,9 tys. wniosków na 5,7 tys. dzieci, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 8,2 mln zł.

Program Dobry Start 300+

Raz w roku rodzice i opiekunowie mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością– do 24 lat. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania i przekazywane jest na rachunek bankowy, który został wskazany we wniosku. Nie podlega egzekucji, co oznacza, że komornik nie może zająć tych środków. Wnioski o 300 plus z programu „Dobry Start” można składać wyłącznie elektronicznie w terminie od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W 2022 roku w Podlaskiem złożonych zostało ponad 92 tys. wniosków na 134 tys. dzieci, a łączna wypłacona kwota to prawie 40 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Do 30 listopada trwa nabór wniosków o 300 plus

Wnioski o świadczenie 300 plus cały czas wpływają do...

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o 300 plus

Jeszcze tylko do końca listopada rodzice mogą złożyć wniosek...

W czołówce obcokrajowców pobierających 500 plus są Ukraińcy i Białorusini, ale też Rosjanie

Liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS w programie Rodzina 500...

Ponad 127 tys. wniosków o 500 plus i ponad 22 tys. wniosków o 300 plus w regionie

W województwie podlaskim rodzice i opiekunowie złożyli ponad 127...