Augustów z parkiem

0
94
Ilustr. Hans Braxmeier, all-free-download.com

W Augustowie jeszcze przed tegorocznymi wakacjami zostanie uruchomiony park linowy. Wykonawca, wyłoniony w przetargu na dzierżawę terenu przy plaży POSTiW (nieopodal MOR-u), stworzy park linowy z pięcioma trasami, na których umieszczone zostaną różnorodne atrakcje i urozmaicone przeszkody.

W kompleksie powstaną: trasa siatkowa – przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia, w całości zabezpieczona siatkami; trasa pomarańczowa – umieszczona 1-1,5 m nad ziemią, przeznaczona będzie dla osób o wzroście powyżej 110 cm; trasa żółta – na wysokości 2-3 m nad ziemią posiadać będzie przeszkody, sprawdzające sprawność fizyczną i kreatywne myślenie (przeznaczona będzie dla osób o wzroście powyżej 110 cm); trasa zielona – trasa o zróżnicowanych przeszkodach, sprawdzająca nie tylko sprawność fizyczną, ale też zmuszająca do wysiłku intelektualnego (przeznaczona będzie dla osób o wzroście powyżej 140 cm) oraz trasa czerwona – najdłuższa i najwyższa trasa, dla doświadczonych „parko-linowców”, z gwarantowaną adrenaliną i zmuszająca do dużego wysiłku (przeznaczona będzie dla osób o wzroście powyżej 140 cm).

Leave a Reply