Zdaniem członków Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego sieć dróg ekspresowych w regionie powinna zostać uzupełniona o trasę na odcinku Białystok – Augustów. Pod stanowiskiem podpisali się posłowie: Mieczysław Baszko, Eugeniusz Czykwin, Lech Kołakowski, Stefan Krajewski, Paweł Krutul, Dariusz Piontkowski, Krzysztof Truskolaski, Robert Tyszkiewicz i Jarosław Zieliński oraz senatorowie: Jacek Bogucki, Mariusz Gromko i Marek Komorowski.

Stanowisko (treść poniżej) zostało przyjęte jednogłośnie podczas posiedzenia w dniu 17 marca 2021 roku. Jest to inicjatywa powiązana z licznymi pismami samorządowców, radnych i mieszkańców w sprawie przebiegu trasy Via Carpathia przez Augustów.

Poseł Zieliński pyta premiera o drogi ekspresowe

Przebieg trasy Via Carpathia nie jest przesądzony. Trwa analiza wariantu przez Raczki, Augustów i Sztabin

Poseł Tyszkiewicz: Via Carpathia tylko śladem S8

Podlaski Zespół Parlamentarny z satysfakcją stwierdza fakt przyśpieszenia w ciągu ostatnich lat budowy dróg szybkiego ruchu na terenie województwa podlaskiego, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego tej części Polski. Inwestycje drogowe w ciągach komunikacyjnych S8, S61 Via Baltica, S19 Via Carpatia, S16, którym towarzyszy modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy wsparciu rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych stwarzają szanse na wyrównanie wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie w stosunku do innych obszarów Polski i Europy. Podlaski Zespół Parlamentarny akceptuje i popiera realizowane i planowane rozwiązania związane z budową wyżej wymienionych dróg ekspresowych. 

Jednocześnie Podlaski Zespół Parlamentarny wnosi o uzupełnienie sieci dróg szybkiego ruchu w województwie podlaskim o budowę odcinka Białystok – Augustów według parametrów drogi ekspresowej i podjęcie przez Radę Ministrów stosownej korekty rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg krajowych.

We wcześniejszych planach odcinek ten przewidziany był jako droga ekspresowa, lecz zostało to zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 października 2009 roku (Dz. U. Nr 187, poz. 1446) w związku ze zmianą przebiegu dróg ekspresowych, w tym trasy Via Baltica. Grozi to w przyszłości wykluczeniem komunikacyjnym znacznej części obszaru województwa podlaskiego. Droga krajowa nr 8 w ramach budowy dróg ekspresowych w Polsce powinna zostać przebudowana do parametrów drogi szybkiego ruchu wzdłuż całego jej przebiegu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odcinek drogi Białystok – Augustów stanowi najkrótsze połączenie budowanej drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku oraz miasta Białystok i aglomeracji białostockiej w ruchu międzynarodowym z krajami bałtyckimi, a także stolicy regionu z Augustowem jako ważnym w tej części kraju ośrodkiem turystyczno-uzdrowiskowym oraz Suwałkami jako drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim.

Istotnym argumentem przemawiającym za powyższym rozwiązaniem jest duże natężenie ruchu pojazdów na tym odcinku DK nr 8., które według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w lipcu 2020 roku wyniosło średnio 14 644 pojazdy na dobę, z czego znaczną część stanowił ruch samochodów ciężarowych.

Podlaski Zespół Parlamentarny stoi na stanowisku, że powinny zostać uwzględnione liczne wystąpienia samorządowców, organizacji gospodarczych i obywateli w sprawie konieczności uzupełnienia sieci dróg ekspresowych o odcinek Białystok – Augustów, przy zachowaniu w jej ramach drogi ekspresowej S16 na odcinku Knyszyn – Ełk. 

Podlaski Zespół Parlamentarny zwraca się do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury o uwzględnienie niniejszego stanowiska w działaniach Rządu w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i spójności sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, w tym w województwie podlaskim.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj