Od 11 stycznia – przez 30 dni – będą trwały konsultacje społeczne związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy spalarni śmieci w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej w Suwałkach, czyli instalacji termicznego przekształcania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych (pre-RDF/RDF). Postanowiliśmy sprawdzić, jak duże jest zainteresowanie raportem oddziaływania inwestycji na środowisko.

Cały czas można składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia (w terminie do 10 lutego). Mogą one być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym: dkaminska@um.suwalki.pl. Uwagi rozpatrzy Prezydent Miasta Suwałk, ten organ upoważniony jest też do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Przypomnijmy, że inwestorem w przypadku ITPO jest Miasto Suwałki. 

Raport o oddziaływaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów na środowisko wraz z załącznikami.

Dotychczas odbyły się dwa spotkania informacyjne z mieszkańcami Suwałk i okolicznych miejscowości – w dniach 7 października i 14 grudnia 2021 roku. Mieszkańcy wyrazili wiele wątpliwości związanych ze zdrowotnych aspektem inwestycji, ekonomicznym – wpływem bliskości ITPO na cenę ich działek, ogólnym rachunkiem ekonomicznym spalarni. Głównym argumentem za budową instalacji jest założenie, że ma być ona rozwiązaniem problemów gospodarki odpadowej i powinna przyczynić się do dekarbonizacji systemu ciepłowniczego.

Dodajmy, że głos związany z budową ITPO zabrał również dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego. W październiku skierował do Urzędu Miejskiego w Suwałkach oficjalne pismo – link kieruje do treści wystąpienia i odpowiedzi na pismo.

Raport o oddziaływaniu inwestycji, autorstwa Radosława Falkowskiego, Dominiki Leśniak i Mariusza Kosidły, znajduje się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 210. Tam można zapoznać się z jego treścią, można też przeanalizować załączniki. W dokumencie znajdują się informacje na temat celu, zakresu, lokalizacji i klasyfikacji przedsięwzięcia, na temat procesu spalania, oddziaływania m. in. na klimat akustyczny. Są wskazane korytarze ekologiczne, jak np. obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny – w odległości 0,5 km od planowanej spalarni czy Wigierski Park Narodowy wraz z otuliną – 0,7 km; parametry emitorów, poziomy emisji do atmosfery, oddziaływanie na stan powietrza oraz założenia dot. maksymalnych stężeń – np. dwutlenku węgla, tlenków azotu.

Póki co, okazuje się, że zainteresowanie treścią raportu jest nieduże. Największe – wśród dziennikarzy, którzy pytają o opracowanie.

Spalarnia śmieci w Suwałkach – petycja, sprzeciw i… małe zainteresowanie spotkaniem (audio)

Chcą zbudować spalarnię w Suwałkach (audio)

Spalarnia odpadów tylko na plus? Przedstawiamy raporty, opracowania i badania

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj