W piątek, 25 stycznia 2019 roku w Łodzi, w wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarł prof. Eugeniusz Iwaniec. W latach 60. prof. Iwaniec prowadził badania terenowe na Suwalszczyźnie wśród staroobrzędowców.

Eugeniusz Iwaniec urodził się w 1931 roku w Kosowie Poleskim w rodzinie o wielokulturowych tradycjach. Od najmłodszych lat interesował się historią i kulturą narodów słowiańskich.

W roku 1962 rozpoczął regularne badania terenowe na Suwalszczyźnie. Publikacja w piśmie Russkij Gołos pierwszych fotografii o tematyce staroobrzędowej uznawana jest za początek systematycznych prac terenowych prowadzonych wśród staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, a później także na Mazurach. Długotrwałe i intensywne badania terenowe na Suwalszczyźnie i Mazurach, skutkowały nieustannym powiększaniem archiwum badawczego. Z czasem w jego skład wchodzą setki fotografii, dziesiątki taśm magnetofonowych, a także materiały rękopiśmienne, zakupione i otrzymane starodruki, korespondencja z wybitnymi postaciami świata kultury i nauki, a także korespondencja z informatorami, którzy z czasem stawali się dobrymi znajomymi, a niekiedy przyjaciółmi.

W roku 1982 Eugeniusz Iwaniec aktywnie zaangażował się w powołanie ogólnopolskiego organu staroobrzędowego w Polsce inspirując powołanie Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce.

W 2006 roku w ramach pracy Działu Etnografii suwalskiego muzeum rozpocząłem regularne, pogłębione i w miarę możliwości kompleksowe badania mniejszości staroobrzędowej zamieszkującej Suwalszczyznę. W naturalny sposób Muzeum Okręgowe w Suwałkach podjęło współpracę z prof. E. Iwańcem początkowo w formie konsultacji naukowych, wykładów otwartych, rozbudowy Archiwum Dokumentacji Pogranicza. W wyniku podjętych działań, suwalskie muzeum pozyskało od E. Iwańca blisko półtora tysiąca klatek negatywów o tematyce staroobrzędowej z obszaru Suwalszczyzny i Mazur, a także sześć egzemplarzy różnych wydawnictw staroobrzędowych, drukowanych w Johannisburgu (Pisz).

Wymiernym rezultatem prowadzonej współpracy była także, zrealizowana w 2010 roku wystawa fotograficzna pod tytułem Starowierski świat. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem w Suwałkach i doczekała się kolejnych odsłon w muzeach w Olsztynie (2011) i Olicie (Litwa) (2012).

Wraz ze śmiercią wybitnego naukowca kończy się szczególna epoka badawcza. Jest to ogromna strata dla całego europejskiego środowiska naukowego, a także dla wszystkich nas, którzy darzyliśmy profesora Eugeniusza Iwańca ogromnym szacunkiem i przyjaźnią. 

Szczególne wyrazy współczucia przekazuję na ręce syna – Jakuba Jwańca,

dr Krzysztof Snarski

Obrazki świata, którego już nie ma. Kilkaset negatywów fotografii staroobrzędowców trafiło do suwalskiego Muzeum Okręgowego

O staroobrzędowcach wie wszystko

Leave a Reply