Reklama

Stagnacji w gospodarce na Suwalszczyźnie zostanie poświęcona sesja nadzwyczajna

Data:

- Reklama -

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wystąpił w środę, 31 maja do Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia przez radnych Stanowiska w sprawie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk w kontekście publikowanych informacji o zagrożeniach występujących w tzw. Przesmyku Suwalskim. Temu tematowi zostanie poświęcona nadzwyczajna sesja i dyskusja przedstawicieli samorządu z przedsiębiorcami oraz politykami.

Zdaniem prezydenta Czesława Renkiewicza, o czym ten wspominał wielokrotnie, Suwałki powinny znaleźć się w gronie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Radni wniosek dotyczący sesji nadzwyczajnej i dyskusji poparli. Radny Jacek Juszkiewicz z PiS podkreślił, że analiza problematyki w szerszym zakresie jest pozytywna i celowa. Z kolei Kamil Klimek z klubu „Suwałki Przyszłości” zaznaczył, że głosy przedstawicieli różnych środowisk muszą wybrzmieć jeszcze przed wyborami.


Poniżej prezentujemy brzmienie projektu stanowiska radnych, które było jednym z punktów sesji Rady Miejskiej.

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk w kontekście publikowanych
informacji o zagrożeniach występujących w tzw. Przesmyku Suwalskim

Rada Miejska w Suwałkach wyraża zaniepokojenie sytuacją społeczno-gospodarczą Suwałk wynikającą z kryzysu gospodarczego wywołanego wojną na Ukrainie oraz niekorzystnymi zmianami dla naszego miasta wprowadzonymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji i apeluję do Polskiego Rządu o wprowadzenie stosownych zmian w przepisach prawa i instrumentów, które zahamują lub ograniczą negatywne zjawiska występujące w rozwoju gospodarczym Suwałk.

Po wprowadzeniu w 2018 r. zmian w przepisach związanych ze wsparciem nowych inwestycji i określeniem zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na realizacje nowych inwestycji oraz niezakwalifikowaniem Suwałk do grupy średnich miast tracących funkcję społeczno-gospodarcze nastąpiło zahamowanie inwestycji w Podstrefie Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po zmianie przepisów, czyli w latach 2018-2023 Zarząd Strefy wydał tylko 6 decyzji o wsparciu dla 3 przedsiębiorców, którzy zdeklarowali głównie reinwestycje i utworzenie zaledwie 17 miejsc pracy. Natomiast w samym 2022 r. nastąpiło zmniejszenie zatrudnieni w firmach działających w suwalskiej podstrefie o 112 pracowników.

Ustalone w przepisach prawa progi inwestycyjne (kryteria ilościowe) uprawniające do ulg podatkowych dla Suwałk są najwyższe w całym regionie Polski północno-wschodniej i nawet wyższe niż w stolicy regionu Białymstoku. Sytuacja ta spowodowała, iż po 2018 r. Suwałki utraciły konkurencyjność gospodarczą, co przejawia się brakiem realizacji nowych inwestycji. Coraz więcej obiektów — hal przemysłowych stoi pustych z informacją o ich sprzedaży lub dzierżawie. Efektem tego jest zmniejszenie zatrudnienia oraz wzrost stopy bezrobocia.

Obecna sytuacja geopolityczna związana z wojną na Ukrainie, zamknięcie granic z Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej skutkujące brakiem wymiany handlowej a także nagłośnienie przez światowe i europejskie media zagrożeń występujących w tzw. Przesmyku Suwalskim spowodowały dalsze negatywne skutki w rozwoju społeczno-gospodarczym Suwałk. Oprócz zaniechania przez przedsiębiorców nowych działań inwestycyjnych zauważane jest także zmniejszenie ruchu turystycznego na Suwalszczyźnie.

Jako samorząd doceniamy szczególną troską Rządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa tego regionu. Pozytywne decyzje dotyczące wzmocnienia suwalskiej jednostki wojskowej i tworzenia w regionie nowych jednostek są jednak dla biznesu sygnałem negatywnym. Utwierdza to ich obawy w zakresie zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w tym regionie. Dlatego też bardzo pożądane byłoby wprowadzenie przez Rząd specjalnych rozwiązań zachęcających do inwestowania w Przesmyku Suwalskim.

Jako pozytywne działanie Rządu w tym zakresie można wskazać przyznanie miastu Suwałki z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu dotacji na kwotę 48,3 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizacje układu drogowego i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie przemysłowej o powierzchni ok. 60 ha. Ważne jest jednak to żeby na tym obszarze pojawili się nowi inwestorzy. Do tego niezbędne jest wprowadzenie zmian w zasadach uzyskiwania ulg podatkowych poprzez obniżenie progów inwestycyjnych (kryteriów ilościowych) dla miasta Suwałki i powiatu suwalskiego poprzez zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizacje nowych inwestycji.

Rada Miejska w Suwałkach wnosi do Rządu o zmianę powyższego rozporządzenia i ustalenie dla miasta Suwałki i powiatu suwalskiego takich samych progów inwestycyjnych uprawniających do uzyskania pomocy publicznej jak dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Formułując ten postulat Rada Miejska w Suwałkach ma nadzieję, iż specyfika i szczególna sytuacja obszaru Przesmyku Suwalskiego będzie podstawą i uzasadnieniem do wprowadzenia tych zmian i uzyska wsparcie ze strony Pana Premiera i Polskiego Rządu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Nowy program sprzedaży działek budowlanych ma przyciągnąć do Suwałk nowych mieszkańców

W Suwałkach trwają intensywne prace nad wprowadzeniem programu sprzedaży...

Kiedy remont suwalskiego dworca? PKP twierdzi, że opóźniał… konserwator

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, otrzymał odpowiedź na swoje pismo...

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego w Suwałkach

9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Pozostały tylko 22...