Swojemu następcy zostawiam uporządkowane sprawy PNTPW. Wywiad z Rafałem Peszką, pełniącym przez 1,5 roku funkcję prezesa suwalskiego technoparku

0
795
Na zdj. Rafał Peszka, fot. materiały promocyjno-prasowe PNTPW w Suwałkach.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach nie miał dotąd szczęścia w kwestii zarządzających. Prezesi, w których pokładano nadzieję, szybko rezygnowali. Przez długi okres Park nie mógł też liczyć na tzw. dobrą prasę – był znany wyłącznie w obrębie Suwałk. O to, co się zmieniło w ciągu ostatniego 1,5 roku, pytamy Rafała Peszkę, który z funkcją prezesa PNTPW żegna się 31 stycznia 2017 roku.

Z Rafałem Peszką rozmawiała Iwona Danilewicz

Gdy obejmował Pan stanowisko prezesa Parku Naukowo-Technologicznego, zapowiadał Pan nawiązanie współpracy z biznesem na poziomie regionalnym, krajowym, a nawet zagranicznym. Udało się Panu zrealizować tę zapowiedź?

Efekty moich działań stanowią odpowiedź na to pytanie. Nigdy nie uważałem, żeby zamykanie się na jeden region lub subregion Polski było dobrym rozwiązaniem. W Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach wydarzyło się w czasie pełnienia przeze mnie funkcji prezesa wiele. Udało mi się także zaznaczyć potencjał PNTPW za granicą.

Mówiąc o współpracy zagranicznej, myślę choćby o Targach Surowców Wtórnych, które we wrześniu 2016 roku odbyły się w Suwałkach z udziałem ponad 100 osób z Litwy i 20 osób z Białorusi.

Litwini zaczęli postrzegać Suwałki jako miejsce do inwestowania i otwierania swoich zakładów. Przykładem tego są plany snute przez firmy Axel Industries, Aconitum, czy firmę Żalvaris, która interesuje się wykorzystaniem naszego laboratorium chemicznego. Na zaawansowanym etapie pozostawiam następcy także rozmowy z jedną z firm z centralnej Polski i naukowcem z Niemiec, którzy przymierzają się do prowadzenia w PNTPW badań z dziedziny biologii molekularnej i biotechnologii. Z kolei firma Origmed, posiadająca już biuro w Parku – jedyne jej przedstawicielstwo z Polsce, wkrótce rozpocznie realizację projektu inwestycyjnego w Suwałkach.

W ostatnim czasie podpisaliśmy też cztery umowy o współpracy naukowo-badawczej polegającej na tym, że firmy z regionu będą zlecać analizę próbek w naszym laboratorium chemicznym, co umożliwi im udoskonalenie swoich procesów. Kolejna firma z Polski współpracuje z PNTPW nad swoją linią start-upową.

Wiem, że w ostatnich dniach zawiązał Pan porozumienie dotyczący współpracy ze stroną białoruską. Co więcej, podpisał Pan list intencyjny związany ze sprzedażą jednej z Parkowych nieruchomości.

To prawda. Podpisałem list intencyjny z przedstawicielami zagranicznej spółki, w Polsce funkcjonującej pod nazwą Ecologie. W Suwałkach miałby powstać zakład z branży farmaceutycznej.

W ubiegłym tygodniu wróciłem z rozmów prowadzonych na Białorusi. Liczę na to, że mój następca zamknie z sukcesem temat międzynarodowej współpracy w zakresie organizacji szkoleń w ramach skierowanego do Białorusinów unijnego programu MOST. Wstępne ustalenia dotyczą organizacji w PNTPW 6-dniowego szkolenia dla grupy minimum 15 osób – na bardzo korzystnych warunkach dla naszego technoparku.

W ramach programu Ministerstwa Gospodarki Republiki Litewskiej „Inomokymai” PNTPW ma bardzo duże szanse, aby wykorzystać laboratorium chemiczne jako miejsce szkolenia firmy z Litwy.

Choćby te działania pokazują, że Park Technologiczny w Suwałkach jako jedyny był w stanie sięgnąć po fundusze skierowane do innego kraju i nie tylko z programów transgranicznych.

Kierunek Wschód w działaniach technoparku pojawiał się bardzo często. Również jako tytuł cyklu spotkań skierowanych do przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą z biznesem ze wschodu, np. z Kazachstanu.

Spotkania pod nazwą „Kierunek Wschód” to – jak już powiedziałem – tylko jedno z naszych działań, które warto byłoby rozwijać.

W jakim zakresie PNTPW pomógł firmom z sektora MŚP w rozwinięciu skrzydeł?

Tych propozycji było naprawdę dużo. Warto zacząć od tego, że w marcu 2016 roku Ministerstwo Rozwoju przyznało suwalskiemu technoparkowi status ośrodka innowacji, czyli otrzymaliśmy akredytację dla swoich trzech wiodących kierunków: branży chemicznej i farmaceutycznej oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości. Dzięki temu jeszcze w szerszym stopniu mogliśmy pomagać środowisku biznesu. W zakresie doradztwa wsparliśmy 150 przedsiębiorców. Dodatkowo, umożliwiliśmy przedstawicielom sektora MŚP uczestnictwo w spotkaniach B2B.

Przy temacie wsparcia firm nie możemy zapomnieć o Hub of Talents – wspólnym projekcie technoparków z dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, obejmującym takie miasta jak: Suwałki, Białystok, Elbląg, Ełk, Łomża i Olsztyn. Na realizację tego programu przeznaczona była kwota 7,2 mln zł. To realne, duże pieniądze, z których korzystają nasze start-upy. Projekt trwa. Zakończy się wiosną 2017 roku.

Cały czas w strukturze PNTPW działa również Enterprise Europe Network, kolejny projekt, którego celem jest pomoc firmom MŚP w znalezieniu partnerów za granicą, wymianie technologii. Ze wsparcia EEN skorzystały 62 podmioty. Park realizował również program „Wsparcie w starcie”, oferujący preferencyjne kredyty. Park Naukowo-Technologiczny uczestniczył też w transferowaniu pomocy de minimis na poziomie 65 tys. euro.

Umożliwiliśmy także spotkania przedsiębiorców i przedstawicieli uczelni podczas targów IT w Rydze.

Klienci do nas wracają i są zadowoleni z naszych usług. Szkolenia proponowane przez Parkowe Laboratorium Symulacji Medycznych czy liczne seminaria dotyczące rynków zagranicznych, promocji i wykorzystania mediów społecznościowych, rozliczania VAT-u są tego przykładem.

W jakim stanie zostawia Pan PNTPW?

Tak jak powiedziałem Pani wcześniej, wielokrotnie otrzymywałem propozycje zmiany pracy. Uznałem, że to dobry moment, aby z jednej z takich propozycji skorzystać. Przyznam, że zrobiłem wszystko, by moje zapowiedzi i plany dotyczące PNTPW zrealizować.

Mój następca nie będzie musiał borykać się z nieuporządkowanymi sprawami spółki. W spadku zostawiam mu liczne projekty już w realizacji i wnioski, które oczekują na ostateczną akceptację, choćby projekt wspierania przedsiębiorczości złożony wspólnie ze Stowarzyszeniem „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” i ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach czy projekt z obszaru OWES, którego liderem jest CAS „Pryzmat”.

Korzystając z możliwości, chciałbym podziękować moim wszystkim przedsiębiorcom i partnerom z kraju i zagranicy, moim pracownikom, przedstawicielom Urzędu Miasta w Suwałkach, którzy swoją pracą i wsparciem przyczynili się do rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Dziękuję za rozmowę.

Leave a Reply