Reklama

Trwają prace koncepcyjne związane z budową spalarni odpadów

Data:

- Reklama -

Do końca 2026 roku Miasto Suwałki planuje zrealizować nowoczesną spalarnię odpadów komunalnych. Dofinansowanie o wartości 128 107 000 zł udało się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację tego przedsięwzięcia.

Wsparcie finansowe udzielone przez NFOŚiGW wynosi prawie 130 mln zł. Połowa tej sumy stanowi dotację, a druga połowa to preferencyjna pożyczka. Planowana instalacja zostanie wybudowana w sąsiedztwie suwalskiego PEC-u, a jej efektem ma być istotne zmniejszenie wzrostu rachunków za ogrzewanie oraz poprawa zarządzania odpadami w Miastach Suwałki – tak wynika z zapowiedzi Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk.

Droga do uruchomienia tej instalacji jest jeszcze długa, wyznaczony termin to rok 2026.

Decyzja o realizacji tego projektu wynika z narastających kosztów związanych z gospodarką odpadami, co przekłada się na opłaty za odbiór śmieci ponoszone przez mieszkańców oraz rosnące koszty produkcji energii z węgla, co wpływa na ceny ciepła. W obliczu konieczności dekarbonizacji, sektor ciepłownictwa, podobnie jak cała energetyka, stoi przed istotnym wyzwaniem. Nowa instalacja pozwoli suwalskiemu PEC-owi na uniknięcie spalenia około 9 tysięcy ton węgla, co przełoży się na mniejsze emisje CO2 i koszty związane z tym zagadnieniem. Wytworzone ciepło podczas spalania trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej. „Paliwem” będą oczywiście odpady pochodzące od mieszkańców.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 30 maja podpisano umowę z firmą „ENERGOPOMIAR” na kwotę 2.945.000,00 zł netto w celu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Na mocy tej umowy, Inżynier Kontraktu będzie zarządzał aspektami technicznymi, administracyjnymi i finansowymi projektu oraz pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

28 lipca Inżynier Kontraktu przedstawił dokumentację przetargową, aby rozpocząć postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy dla całego projektu.

Równocześnie trwa proces związany z PGE Dystrybucja S.A., dotyczący warunków przyłączenia do Głównego Punktu Zasilającego. Informacje od PGE wskazują, że Główny Punkt Zasilający na ul. Reja posiada dostępną moc przyłączeniową. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, podkreśla, że 18 sierpnia otrzymał potwierdzenie od PGE, że wniosek o przyłączenie do tego punktu jest kompletny i zostanie rozpatrzony w ciągu maksymalnie 120 dni.

Ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wybrania Generalnego Wykonawcy całego projektu nastąpi po otrzymaniu od PGE warunków przyłączenia spalarni do sieci elektroenergetycznej.

Po pomyślnym zakończeniu postępowania przetargowego, wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę przed 30.06.2024 r. Następnie rozpocznie się faza budowy instalacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Przetarg na spalarnię unieważniony. Wpłynęła jedna oferta, z ceną zaporową

Po unieważnieniu poprzedniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...

Inwestycja w PEC w Suwałkach: Nowe kotły parowe na biomasę za pond 130 mln zł

Ponad 130 mln złotych to koszt, jaki poniesie Przedsiębiorstwo...

Budowa spalarni odpadów za 130 mln zł na etapie przetargu

Miejska spółka PGO Suwałki realizuje plan związany z efektywnością...

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę spalarni odpadów

Do końca 2026 roku Miasto Suwałki zamierza wybudować spalarnię...